Ang Talindak ay ang opisyal na pahayagan ng pamahalaang lokal ng El Nido, Palawan. Layunin nitong maipahatid sa komunidad at sa lahat ng mga nagnanais makaalam ng:

  1. Mga pangyayaring nagaganap sa El Nido.
  2. Mga proyekto at programa ng pamahalaang lokal.
  3. Mga batas na ipinatutupad.
  4. Kalagayan ng lugar.
  5. Mga importanteng malaman sa lugar.
Advertisements